10 czerwca grupy IV i V wybrały się na ścieżkę edukacyjną do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzieci utrwaliły wiadomości z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze .