Dzieci z grupy V w ramach podsumowania zajęć pt. „Od ziarenka do bochenka” wykonały z masy solnej znane im i lubiane rodzaje pieczywa.

D z