14 czerwca grupa II została zaproszona na występ Szkoły Tańca „Boogie Town”. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w musicalu ot. „Królowa Tańca powraca…” Przedstawienie miało formę charytatywną z którego pieniądze zostaną przekazane na pomoc dzieciom objętych pieczą zastępczą.