Spotkanie z Ornitologiem Panem Andrzejem Lipińskim 🦉🔍🐦