Szanowni Państwo,

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń naszego przedszkola została opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w lipcu 2023 r. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są potwierdzić wolę korzystania z dyżuru wakacyjnego w naszej placówce, w terminie do 20 czerwca 2023 r. do godz. 14.00. Druk potwierdzenia woli można wypełnić w placówce lub pobrać ze strony przedszkola (druk dostępny poniżej) wypełnić i dostarczyć w w/w terminie. W przypadku braku potwierdzenia woli dziecko zostanie skreślone z listy zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Potwierdzenie_woli_-wakacje