Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi akcji Bezpieczne Kawałki, która skierowana jest do opiekunów, rodziców celem edukacji w zakresie podawania małemu dziecku jedzenia, tak aby zminimalizować ryzyko zadławienia.

Materiały edukacyjne dot. postępowania w sytuacji połknięcia przez dziecko ciała obcego-1 (1)